SON DAKİKA

Haber Ekspress

BÜYÜKÇEKMECE 29 KEHANETİ

BÜYÜKÇEKMECE 29 KEHANETİ
Bu haber 17 Şubat 2024 - 22:29 'de eklendi.

BÜYÜKÇEKMECE 29 KEHANETİ

SAYILARIN GİZEMİ

Dünya bir düzen ve nizam (matematik fizik) üzerine yaratılmıştır.
Yüce Allah ;

Herşeyi Yaradan Ve Bir Ölçüye Göre Düzenleyen Allah’tır. (Furkan Suresi 2 )

Ayettinden de anlaşılacağı üzere, kainat bir ölçü sayı ve nizam üzerine inşaa edilmiştir. sayılar olmasa ne fizik ne matematik nede bilim olurdu, toplumsal yaşantımızı bir düzen ve nizam içinde yaşamamızı sağlayan sayılardır. Her insanın parmak izleri ve DNA kodları vardır ve milyarlarca insanın her birinin parmak izi ve DNA kodları farklıdır. Her insanın parmak izinde ayrı bir matematiksel kodlama ve şifre vardır. Yüce Allah tek bir insanın parmak izinde bile sanatını göstermiş ve sayısal bir kod bir şifre vermiştir. Peki insanın parmak ucuna dahi bir kod ve şifre koyan Yüce Allah insanın tüm ömrü boyunca yaşayacağı hayatına bir kod ve şifre koymamış mıdır sizce.? Bu konu yüzyıllardır insanların çok ilgisini çekmiş yaşanan birçok ardışık sıra olaylar ve belirli çakışan tarihler vesilesi ile belirli sayılar insanlar ve toplumlar için önemli hale gelmiştir.

Tarihten günümüzü birçok kavim ve topluluk sayılarla ilgili kehanetler ortaya atmış ve bu sayıların bazılarını uğurlu ve bazılarınıda uğursuz olarak kabul etmişlerdir. Günümüzde bilinen 1,- 3 – 7 – 13 -19 – 40 sayıları ile ilgili birçok bilgi belge ve yaşanmış kehanetler vardır. Bu sayılarla ilgili birçok kitaplar yazılmış ve yaşanan ardışık ve sıradışı olaylar ve tesadüflerle (tevafuklarla ) ile belgelenmiştir. Her Milletin ve topluluğun uğurlu ve uğursuz sayıları vardır, Ayrıca her toplum için belirlenmiş bir zaman ve vade vardır bunuda Yüce Allah birçok ayetinde bizlere bildirmiştir.

Yüce Allah;
Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar, nede bir an ileri gidebilirler. (A’raf Suresi 34 ) Ayetinde bizlere apaçık bir şekilde her topluma bir zaman ve süre belirlendiğini bildirmiştir.

Yani insanın kaderinde bir şifre olduğu gibi toplumların kader’in dede bir şifre sayı yani zaman vardır ve Allah’ın vaad etmiş olduğu zaman gelmeden hiçbir toplum (Kavim) yıkılmaz Zamanı geldiğinde de hiçbir güç yaşanacak olanları yani yıkılışı engelleyemez. Dünyada bugüne kadar yüzlerce kavim yaşamış ve Allah katındaki vadedilen zamanları geldiğinde hepsi yok olmuştur. Yapmış olduğum araştırmalarda A’raf Suresi 34 Ayet’inin hükmünün gerçekleştiğinin birçok delili ile karşılaştım 29 sayısıda bunlardan biridir.

29 sayısı bir başlangıç, bitiş ve tamamlanma sayısıdır.

29 sayısı ile ilgili gizemli olaylara geçmeden önce birçoğu binlerce yıldır bilinen ve günümüze kadar gelen sayıların gizemi ile ilgili bilgileri açıklamaya çalışalım. Bu sayılardan en önemlisi 13 sayısıdır. 13 sayısı batı toplumunda hristiyanlar ve yahudiler arasında uğursuz kabul edilen hakkında birçok kitap yazılan hatta hakkında sinema filmi çekilen bir sayıdır. Örneğin birçok ülkede 13. kat 13. numaralı oda 13. numaralı uçak koltuğu 13. numaralı daire numarası yoktur ve bu sayı hristiyan ve yahudi ve batı toplumu için çok önemli bir fobi haline gelmiştir ve bu sayıyı tüm toplum kabul etmiş ve hayatlarında 13 sayısının kehaneti ile yaşar hale gelmişlerdir. Şimdi 13 sayısının gizemini ve batı toplumundaki etkilerini örneklerle açıklamaya çalışalım.

13 SAYISI KEHANETİ

Bu inancın kökeni mitolojik tanrıların yaşadığına inanılan çağlara, İskandinavya topraklarına kadar gider. Işık ve güzellik tanrısı Balderin, verdiği ziyafete 12 kişi davetliyken, yalanların tanrısı Loki, zorla 13. kişi olarak katılmak ister. Çıkan tartışmada Loki, Balderini öldürür. Bu mit, Hıristiyan din adamları tarafından Hz. İsa’nın son yemeğine uyarlanır. Bu uyarlamada Balderin yerini Hz. İsa, Lokin’in yerini de Judas alır. Bu yemekten 24 saat sonra Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürüldüğü için Hristiyanlarda akşam yemeğinde 13 kişi bir araya gelirse, bunlardan birinin başına bir felaket geleceğine inanılır. 13 sayısının uğursuzluğuna duyulan inancın kökeninde bir yıl içinde ayın 13 kez dolunay olarak görülmesinin yattığını söyleyenler de vardır.

13 sayısının uğursuzluğuna inanılmasının başka sebepleri de vardır; Apollo 13 aya gitme macerasında başarısız olan tek ekiptir. Darağacına giden yolda 13 basamak vardır.13 Ekim 1307 tarihinde çok sayıda şövalye tutuklanıp idam edilmiştir.. Cadılar toplantısına katılanların sayısının 13 olduğuna inanılırdı. Sıralamada 12 rakamı mükemmeliyet ve bütünlük ifade eder. 13 rakamı ise kusursuzluğun üzerine ekleme yapmak olarak algılanır. 13. Cuma günü ekstra uğursuz sayılır. Avrupa ve Amerika da ayın 13’ünde hiçbir işe başlanmaz. 13 sayısının uğursuz olduğuna ilişkin inanç dünyada o kadar yaygındır ki, yaşamı birçok yönde ciddi olarak etkilemektedir. Bazı ülkelerde evlerin kapılarına 13 numarası verilmez, uçaklarda 13. koltuk sırası yoktur, apartmanlarda, otellerde 13. kat ya 1 2 A’ dır ya da 1 4 ‘tür. 13 numaralı oda yoktur. Olsa bile insanlar o odada kalmak istemezler. Hatta ayın 13 ‘ünde işe gelmeme, uçak ve tren rezervasyonlarının iptali, alışverişin düşmesi ve benzeri davranışların AVRUPA ve ABD ‘ye günde milyonlarca dolara mal olduğu söylenmektedir.

13 sayısı ile ilgi yaşanan tarih boyunca yüzlerce örnek vardır, yaşanan birçok önemli olayın 13 sayısı ile şifrelenmiş olması tüm dünyada kabul görmüş ve 13 sayısını uğursuz sayı olarak kabul etmişlerdir.

Yazar Yılmaz, 13 Sayısındaki örneklerden anlaşılacağı üzere eski kavimler ve dini inanışlarda 13 sayısının yeri ve önemi tüm insanlık tarafından kabul edilmiş ve önemle takip edilmiştir. Yahudi inanışında da yahudiler yapacakları büyük işler ve eylemlerde sayıları kullanarak karar vermektedirler ve bunları KABALA üzerinden yapmaktadırlar.

İslam Dininde de 19 sayısı çok önemli yer tutmaktadır. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim 19 sayısı ile şifrelenmiştir. 19 sayısını Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte 1974 yılında Reşat Halife tarafından Kur’an-ı Kerim’in tamamı Bilgisayar ortamına aktarılmış ve bu teknoloji sayesinde Kur’an-ı Kerim’in 19 sayısı ile şifrelendiği ortaya koyulmuştur. Bu olay bile başlı başına Yüce Allah’ın herşeye bir şifre koyduğunu ve matematiksel bir düzen ve kanun içinde herşeyi planladığını göstermektedir.

Şimdi 19 sayısı ile şifrelenen Kur’an-ı Kerim’den birkaç örnek verelim.

KUR’AN-I KERİM 19 MUCİZESİ

 • (Müddesir Suresi 30) Üzerinde ondokuz (19) (muhafız melek) vardır.
 • Besmele 19 harftir.
 • Kuran 114 (19 x 6) sureden oluşur.
 • ik vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir.
 • Kuran’ın ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19’dur.
 • Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir ve 285 (19 x 15) harf içerir.
 • Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere,
 • Abd (kul), abid (kulluk eden kişi) ve ibadet kelimeleri ise toplam 152 (8 x 19) kere geçmektedir.
 • Aşağıda örnek olarak verilen Allah’ın isimlerinden bazılarının sayısal ebced değeri de 19’un katlarıdır.
 • Vahid (Tek) 19 (19 x 1)
 • Cami (Toplayan) 114 (19 x 6)
 • Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluşur.
 • Kuran’da 114 (19 x 6) besmele bulunur. Bu sayı da 19’un 6 katıdır.
 • 19 ve 19’un katı olan ayetlerde geçen Allah kelimelerinin toplamı 133 (19 x 7) katıdır.
 • Bir anlamına gelen “vahid” (i harfi okunurken ekleniyor) kelimesinin ebced değeri 19’dur. Kuran’da bu kelime, bir çeşit yemek, bir kapı vs. gibi farklı kelimeler için kullanılmıştır. “Bir Allah” olarak kullanımı ise 19 keredir.
 • 19 kere vahd kelimesinin geçtiği ayetlerin sure ve ayet numaralarının toplamı: 361 (19 x 19)’dir.
 • “Yalnızca Allah’a ibadet edin” ifadesinin Arapçası “Vahdahu” 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 ve 60:4 numaralı ayetlerde geçer. Bu sayılar tekrarsız olarak toplandığında 361 (19 x 19) sayısını elde ederiz.
 • İlk başlangıç harflerinden (Elif, Lam, Mim; Bakara Suresi, 1. ayet) son başlangıç harflerine (Nun; Kalem Suresi, 1. ayet) kadar olan ayet sayısı 5.263 (19 x 277)’tür.
 • Başlangıç harflerinin bulunduğu ilk sure ile başlangıç harflerinin bulunduğu son sure arasında, başlangıç harflerinin bulunmadığı 38 (19 x 2) sure vardır.
 • “Rahman” kelimesi ise Kuran’da 57 (19 x 3) defa geçmektedir.
 • Kuran’ın en başından itibaren 19 ayete sahip ilk suresi İnfitar Suresi’dir. Bu surenin diğer bir özelliği son kelimesinin Allah olmasıdır. Bu aynı zamanda Rabbimiz’in “Allah” olarak zikredilen, Kuran’daki sondan 19. ismidir.
 • Kaf Suresi’nin ilk ayetinde Kuran için kullanılan Mecid kelimesinin ebced değeri 57 (19 x 3)’dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sure içindeki Kaf harflerinin toplamı da 57’dir.
 • Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki Nun harflerinin toplam sayısı 133 (19 x 7)’tür.

Görüldüğü üzere Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim 19 sayısı ile şifrelenmiştir, Kur’an-ı Kerim’in 19 sayısı ile şifrelendiğini belirten ve delillendiren daha birçok örnek vardır ama konuyu uzatmamak adına sayıların gizemini anlayabilmemiz için diğer örneklere geçelim.

Sayıların gizemine yeni bir örnek vermek gerekirse Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatıda 19 sayısı ile şifrelenmiştir. Sunucu Cenk Koray Atatürk 19 Mucizesi isimli kitap bile yazmıştır. Şimdi Atatürk’ün hayatına sirayet eden 19 sayısını inceleyelim.

ATATÜRK 19 MUCİZESİ

 • Atatürk, 1881 yılında dünyaya gelmiştir. (19×99=1881)
 • Atatürk, 1938 yılında vefat etmiştir. (19×102=1938)
 • Atatürk, 57 yıl yaşamıştır. (19×3=57)
 • Atatürk, 18’inci yüzyılda 19 yıl yaşamıştır.
 • Atatürk, 19 yaşında 1900’da Harp Akademisine girmiştir.
 • Atatürk’ün Akademi Sicil No.’su 317-8’dir. (toplamı 19’dur.)
 • 19 mayıs 1915′ de albay oldu.
 • Atatürk, 19 Temmuz 1921’de mareşal olmuştur.
 • Atatürk’ün ilk askeri görevi, 19’uncu kolordu komutanlığıdır.
 • Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk adına 3 aşamada kavuşmuştur.
 • Fakat ilginç olanı, adındaki harf sayısının 19 olmasıdır.
 • Atatürk, Türkiye’yi kurtarmak için Samsun’a hareket etmiş ve Anadolu’ya, 19 Mayıs 1919’da ayak basmıştır. (101×19 = 1919)
 • Atatürk’ün bindiği vapurunda yolcu sayısı 19’dur. 19 Mayıs’ ta Samsun’ a çıkacak olan Atatürk’ ün bindiği Bandırma vapurunda 19 yolcu vardı.19 Mayıs 1963 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Prof.Dr. Tarık Zafer Tunaya’ nın 19 Mayıs ve ötesi adlı makalesinden.
 • 19 Mayıs 1919′ da Samsun’a çıkıyor. Bu tarihte 3 tane 19 rakamı vardır ki Atatürk’ ün ömrü de zaten 3×19 dur. 19 Mayıs 1919′ da iki on dokuz =38 yaşındaydı.
 • Atatürk, Milli Mücadele kararını, TBBM’nden 19 Kasım 1919’da aldı.
 • Atatürk için ilk 19 yıl eğitim, ikinci 19 yıl savaşım ve üçüncü 19 yıl yönetimle geçmiştir.
 • Atatürk, Türkiye’yi, 1919’dan 1938’e kadar 19 yıl yönetti.
 • Atatürk’ün ebediyete göçtüğü yıl olan 1938’de, 102 kere 19 vardır.
 • Atatürk’ün cenazesi 19 Kasım 1938’de Yavuz gemisiyle İzmit’e götürüldü.
 • 10 Kasım 1938 (19x2x19) (10 Kasım günü saat 9 da 10+9=19) 3×19 =57 yaşında ölümlü yaşama gözlerini kapamıştır.
 • Cenazesi büyük bir merasimle 19 Kasım 1938 günü Yavuz zırhlısı ile İzmit’ e götürülmüştür.
 • Doğum ve ölüm yılları (1881 ve 1938), 19 sayısının katlarıdır.
 • 1919 rakamında 101 tane 19 vardır.

Atatürk’ün yaşamı boyunca görüyoruz ki 19 sayısı kader sayısı olmuştur, dünyada bunun gibi birçok liderinde hayatında belirli sayılar kader sayısı olmuş ve hayatlarına yön vermiştir. Dünyadaki birçok toplumun ve liderlerinin kaderleride sayılarla şifrelenmiştir. Sayılar hayatın şifresi ve yol gösterenidir.

Tüm dünyanın bildiği ve kabul ettiği bir başka örnekte;

Amerika Birleşik Devletlerinde yüzyıl ara ile Başkanlık yapan iki lider Abraham Lincoln ve John.F Kennedy’nin kaderleridir. İki liderin kaderi Yüce Allah tarafından tüm dünyaya örnek olsun diye bir yazılmıştır. Bu olay neredeyse tüm dünya tarafından bilinmekte ve tüm Amerikalılar tarafından konuşulmaktadır. Yüce Allah bu gibi olağanüstü olaylarla, biz kullarına yalnız olmadığımızın ve her şeyin kader dahilinde yaşandığının mesajlarını vermektedir. Şimdi Amerikada herkes tarafından bilinen ve konuşulan Abraham Lincoln ve John F. Kennedy arasındaki yüzyıl ara ile yaşanan inanılmaz kader bağını inceleyelim.

Abraham LİNCOLN ve John F.KENNEDY’nin KADER BAĞI

 • Abraham Lincoln 1846 yılında kongreye seçildi.
 • John F. Kennedy ise 1946 yılında kongre üyesi oldu.
 • Abraham Lincoln 1860 yılında ABD Başkanı oldu.
 • John F. Kennedy 1960 yılında ABD Başkanı seçildi.
 • Lincoln ve Kennedy isimlerinin ikisi de 7 harften oluşuyor.
 • İkisi de Beyaz Saray’da yaşarken, birer evlatlarını kaybettiler.
 • İki başkan da bir cuma günü suikasta kurban gitti.
 • İki başkan da kafasından vurularak öldü.
 • Lincoln’un sekreterinin adı Kennedy idi.
 • Kennedy’nin sekreterinin adı ise Lincoln ‘du.
 • İkisi de birer güneyli tarafından vuruldular.
 • İkisinin ölümünden sonra da yerlerine bir güneyli başkan atandı.
 • Her ikisinden sonra başkan atanan kişinin adi Johnson‘du.
 • Lincoln’den sonra başkan olan Andrew Johnson 1808 doğumluydu.
 • Kennedy’den sonra başkan olan Lyndon Johnson 1908 doğumluydu.
 • Lincoln’u vuran John Wilkes Booth 1839 yılında doğmuştu.
 • Kennedy’yi vuran Lee Harvey Oswald ise 1939 yılında dünyaya gelmişti.
 • Her iki katilin de üç isimden oluşan adı vardı.
 • Her ikisinin isminde de toplam 15 harf var.
 • Suikasttan sonra Booth, tiyatro salonundan kaçmış ve bir depoda yakalanmıştı.
 • Oswald ise depodan kaçmış ve bir sinema salonunda yakalanmıştı.
 • Hem Booth hem de Oswald mahkemelerinden önce vuruldular.

Amerikan tarihinin iki en önemli liderinin hayatlarının yüz yıl ara ile trajik bir şekilde sonlanması ve kaderlerinin birbirlerine çok benzemesi Amerikan kamuoyunun dikkatini çekmiş ve bu yaşanan olayları ibretlik birer vesika olarak tarihe geçmiştir. Hatta bu konuda kehanet kitapları yazılır hale gelmiştir.

Yazar Ferdi Yılmaz şuana kadar verdiğim örneklerden anlaşılacağı üzere sayıların biz insanların ve toplumların üzerinde inanılmaz derecede bir etkisi olduğu görmekteyiz, ileriki tarihlerde inanıyorum ki 29 sayısıda tüm dünya tarafından bilinen ve kabul edilen bir sayı olarak tarihte yerini alacaktir ve 29 sayısı Türk Milletinin ve İslam Ümmetinin şanslı ve uğurlu sayısı olarak kabul görecektir. Birazdan vereceğim örneklerden sonra sizlerde bu gizemli sayının etkilerini anlayacak ve 29 sayısının hem dünya için hem bizler için ne kadar önemli bir sayı olduğuna şahit olacaksınız.

Şimdi 29 sayısının ne anlama geldiğini,dünyadaki etkilerini ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet Han, Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükçekmecedeki kadersel gizemini ve etkilerini açıklamaya ve anlamaya çalışalım.

29 SAYISININ GİZEMİ

Sayıların insan hayatında ve toplumların hayatında ne kadar önemli olduğuna ve hayatımızı nasıl sardığına hep birlikte şahit olduk. Yüce Allah kâinatı sayılar ile yönetmektedir. Sayılar olmasaydı, düzen olmazdı. Aslında sayılar bizlere geleceğimizle ilgili çok büyük mesajlar da vermektedir. Burada büyük hikmetler vardır, yeter ki biz görmek isteyelim. Düşünmemiz gereken bunun ne anlam ifade ettiğidir. Yüce Allah bu bilginin öğrenilmesini dilemiştir ki, bu ve buna benzer kitaplar yazılmıştır. Türklerin kader sayısının 29 olması, çok büyük bir anlam ifade etmektedir. Neden 29 diye sorulacak olursa, çünkü Kur’an-ı Kerim’in 48 Suresi olan Fetih Suresi 29 ayettir.

Türkler dünyanın en cesur ve en savaşçı milletidir. Dünyada İslam’a en büyük hizmeti bu şanlı millet yapmıştır. Bu millet yüzyıllar boyunca İslam’ın sancaktarı olmuştur ve olmaya da devam edecektir. 29 Sayısının anlamı fethetmektir ve bu sayı Türk milletinin, İslam’ın en büyük savaşçıları olduğuna da işaret etmektedir. 29 Sayısı bizler için çok büyük bir armağandır. Bu millet dünyadaki en büyük zaferleri kazanmış ve birçok devleti İslam ile şereflendirmiştir. Fetih suresi bu savaşçı ruhtan dolayı bizlerin kader suresi olmuştur. Yüce Allah bizleri Fetih suresi ile şereflendirmiştir.

Bu surenin Hükmü ile Yüce Allah 29 sayısını İslam Ümmeti ve TÜRK Milleti için uğurlu kılmıştır ve birçok zaferler ve başarılar bu sayı ile şifrelenmiştir. 29 sayısı gelecek tarihlerde de Türklerin Dünyaya Hükmetmesinde kilit rol oynayacak ve hükmünü çok açık bir şekilde gösterecektir.

Astrolojide de 29 sayısı çok önemli bir yer tutmaktadır Şimdi 29 sayısının Astrolojik olarak ne ifade ettiğini açıklamaya çalışalım.

ASTROLOJİDE 29 SAYISI

Gezegenler bulundukları burcun son derecesi olan 29 dereceye ulaştığında tıpkı bir süpernova gibidir. Ömrünü tamamlamadan az önce iyice parlar ve kalan tüm enerjisini ortaya çıkarırlar. Süper Novalar ise büyük kütleli yıldızların milatlarını doldurduklarında ani ve çok şiddetli bir şekilde gerçekleşen yıldız patlamalarıdır. Yıldızın ömrünü tamamlamadan az önce, patlamayla birlikte parçalara ayrılırken açığa çıkardığı enerji o kadar büyüktür ki, bu, yıldızın tüm ömrü boyunca yaydığı enerjiden daha fazladır. Yani yıldız 29 dereceye ulaştığında önce tüm ışığını yansıtır ve sonrada ölür.

Gezegenlerde Zodyak içinde yolculuklarına devam ederken, içinde bulundukları burcu tamamlayarak son bitirme aşamasına geldiklerinde burcun temsil ettiği, iyi ve kötü tüm özelliklerini ortaya çıkararak tamamlanır ve en nihayetinde bir sonraki burca geçerek yepyeni bir enerjiyi tecrübe etmeye başlarlar. örneklerden anlaşılacağı üzere bir yıldız veya gezegen yörüngesi 29 dereceye geldiği zaman en parlak ve en güçlü anını yaşamakta ve sonra yok olmaktadır, ve bu yok oluştan kalan parçalarla yeni bir oluşum ve süreç başlamaktadır. Yani 29 sayısı bir bitiş ve yeniden başlangıç tamamlanma sayısıdır.

Şimdi 29 sayısının gizemini ve mucizelerini açıklamaya çalışalım.

29 MUCİZESİ

 • Dünyamızın %71’i su, %29‘u karadır.
 • Dünya güneş etrafında saniyede 29 km hızla dönmektedir.
 • Gezegenler 29 derecede burç değiştirmektedir.
 • Dünya ile ay arası 1.29 ışık saniye mesafededir..
 • Işık hızı saniyede 299,792 km’dir
 • Bir ay 29.5 gündür.
 • İnsan kafatasında 29 kemik bulunmaktadır.
 • İnsan elinde 29 kemik bulunmaktadır.
 • Fetih Suresi 29 ayettir.
 • Kur’an-ı Kerim alfabesi 29 harftir.
 • İslam’ın 4 büyük Halifesi toplam 29 yıl görev yapmıştır.
 • Osmanlı İmparatorluğu 1299’da kuruldu, 1923’te yıkıldı,
 • 623 yıl hüküm sürmüştür. 6+23 : 29
 • Osmanlı İmparatorluğunda 29 Halife bulunmaktadır.
 • Osmanlı İmparatorluğu 29 eyaletten oluşmaktadır.
 • Osmanlı İmparatorluğu devlet armasında 29 simge bulunmaktadır.
 • İstanbul’da 29 adet Padişah Mezarlığı bulunmaktadır.
 • İstanbul’da 29 adet Sahabe mezarı bulunmaktadır.
 • Osmanlı Kaptan-ı Deryası Piri Reis, Osmanlı Donanması’na 29 yaşında katılmıştır.
 • Tarihe geçen Dünya haritasını 29 günde çizmiştir.
 • Haritanın üzerinde 29 Arapça kelime ve 29 resim bulunmaktadır.
 • 29 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı’na katılmıştır.
 • Çanakkale Savaşı’na 29 düşman ülke katılmıştır.
 • 29 Ermeni Paşa, Osmanlı’nın son dönemlerinde yıkılmasına sebep olmuştur.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmadan önceki nüfusu 29 milyon kişidir.
 • 29 Nisan 1916’da Osmanlı Kutül’ü Amere Zaferi kazanmıştır.
 • 29 Ağustos 1516’da Hilafet Abbasi soyundan Osmanlı’ya geçmiştir.
 • 29 Ağustos 1526’da Kanuni Sultan Süleyman, Mohaç Meydan Muharebesini kazanmıştır.
 • 29 Aralık 1522’de Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Adasını fethetmiştir.
 • 29 Mart 1432’de Fatih Sultan Mehmet Han doğmuştur.
 • 29 Mayıs 1453’te İstanbul fethedilmiştir.
 • İstanbul’un Fethi tarihinin rakamları toplamı 29‘dur.
 • İstanbul 28 defa kuşatıldı, 29. kuşatmada fethedilmiştir.
 • Fatih Sultan Mehmet 7. Padişahtır, ondan sonra 29 padişah gelmiştir.
 • Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra 29 yıl padişahlık yapmıştır.
 • Fatih Sultan Mehmet’in babası II. Murat, 29 yıl padişahlık yapmıştır.
 • İstanbul 41 enlem, 29 boylamdadır.
 • İstanbul’un kıble açısı güneyden doğuya 29 derecedir.
 • 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur.
 • 29 Ağustos 1936’da Türk Bayrağı kanunu kabul edilmiştir.
 • Türk alfabesinde 29 harf bulunmaktadır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 29 MUCİZESİ

 • Recep Tayyip Erdoğan 26.02.1954 tarihinde dünyaya gelmiştir.
 • Rakamları toplamı 26.02.1954 : 29 dur.
 • 1980 darbesinden sonra 29 yaşında siyasete atılmıştır.
 • Hilafetin kaldırılmasından 29 yıl sonra doğmuştur.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi 29 Ekim 1923’tür.
 • İstanbul’un 29. Büyükşehir Belediye Başkanıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin 29. Başbakanıdır.
 • İlk seçimine girdiği 26 Mart 1986 Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçiminde rakibi %29.29 oy almıştır.
 • AK Parti, Erdoğan’ın cezaevine girişinden tam 29 ay sonra kurulmuştur.
 • 2002 Kasım Genel Seçimlerinde AK Parti’nin oy oranı 34.29‘dur.
 • 2002 Kasım Genel Seçimlerinde AK Parti’nin kişi başına oy sayısı 10.808.229‘dur.
 • 29 Ağustos 2007’de ikinci kez Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olmuştur.
 • 29 Mart 2009’da yerel seçimleri kazanmıştır.
 • 29 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmiş ve göreve başlamıştır.
 • 29 Ocak 2010’da Davos Zirvesi’nde “One Minute” demiştir.
 • Recep Tayyip Erdoğanın 8 torunu vardır, bunlardan 4’ü ayın 29‘unda doğmuştur.
 • Necmettin Erbakan’ın doğum tarihi 29 Ekim 1926’dır.
 • Abdullah Gül’ün Doğum tarihi 29. Ekim 1956’dır
 • Pkk Kürtlerin 29 isyanıdır.
 • Fetöcü Dershaneler 29 yılında kapatılmıştır.
 • Said’i Nursi Hz 29 Yıl sürgün hayatı yaşamıştır.
 • Hain darbe girişiminde Külliyenin önünde 29 vatandaşımız şehit olmuştur.
 • Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi 29 yıl sonra Türkiye’nin desteğiyle kazanılmıştır.
 • Yahudi kabalasında Erdoğan’ın isminin sayısal değeri 29‘dur.
 • Recep Tayyip Erdoğan 2003 Yılında Başbakan Olmuştur. 2003+29 : 2032 yılıdır.

2032 yılı Hicri olarak 1453 yılıdır ve istanbul’un Feth edildiği Bizans İmparatorluğunun yıkıldığı bir çağın kapandığı ve yeni bir çağın başladığı tarihtir. Türkiye Hicri 1453 Miladi 2032 tarihinde öngörüm odurki dünyanın süper gücü olacak ve Türkiye için yeni bir Altın çağ başlayacaktır.

Türkiye 29’un hükmü ile 2032 tarihinde yeni bir Fetih dönemi yaşayacaktır.

29’lar ile ilgili burada anlatamayacağım daha birçok bilgi ve belge vardır gelecek tarihlerde yenilenmiş hali ile çıkacak olan kitabımızda bunları tüm kamuoyuyla paylaşmış olacağız İnşaAllah.

Yazar Ferdi Yılmaz çok yakın bir tarihte İsrail ile ilgili 29 Kehanetini ve İsrail’in Yıkılış tarihini, 29 sayısının hükmünün israil üzerinde nasıl etki ettiğini tüm delilleri ile ortaya koyacağı bir haber hazırladığını bu haberin çıkması ile birlikte 29 sayısının dünya üzerindeki etkisi ve hükmünün daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Görüldüğü üzere 29 sayısı birçok yerde kendini belli etmekte ve göstermektedir, bunlardan bir taneside haberimizin konusu olan Büyükçekmecedir, Büyükçekmecede 29 hükmünün içindedir ve çok değil birkaç ay sonra bu çok kesin ve net bir şekilde belli olacaktır.

Şimdi 29 sayısının Büyükçekmecedeki gizemini ve etkilerini inceleyelim ve bizlere nasıl bir mesaj verdiğini anlamaya çalışalım.

BÜYÜKÇEKMECE 29 KEHANETİ

 • Büyükçekmece Gölü 29 Hektardır.
 • Büyükçekmece Kıyı şeridi 29 km dir
 • Büyükçekmece istanbul’un en kalabalık 29 ilçesidir.
 • Büyükçekmece 2023 istanbul nüfus artış hızı %29.3 dür
 • Büyükçekmece 2024 yılı nüfusu 290 Bin küsürdur.
 • Büyükçekmece Belediyesi 2024 yılı Bütçesi 2.9 Milyardır.
 • Büyükçekmece Belediyesi Vergi numarasının toplamı 1270040294 :29
 • Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 29 yıl 10 aydır belediye başkanıdır.
 • Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün 1994 yerel seçimlerindeki rakibi (DYP) Mehmet Doğan %29 oy almıştır.
 • Büyükçekmece 2019 yerel seçimlerinde toplam kullanılan oy sayısı 144.929 dur.
 • Büyükçekmece 2019 yerel seçimlerinde Chp, Ak Partiye % 2.9 oy fark atmıştır.
 • Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün 29 tane halkla ilişkiler müdürü vardır.
 • Büyükçekmece Chp İlçe Başkanlığının kapı numarası No: 29 dur
 • Büyükçekmece Belediyesi Kuruluş tarihi Miladi : 19.02.1958 Hicri tarihi ise : 29.Recep.1377 tarihidir
 • Büyükçekmece Ak Parti Belediye Başkanı Adayı Recep Erol Doğum tarihi
 • 12.11.1968 : rakamları toplamı :29 dur.
 • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğum tarihi..
 • 26.02.1954 : rakamları toplamı: 29 dur.
 • Büyükçekmece Belediyesi Recep Ayında kurulmuştur .
 • Ak Parti Belediye Başkan adaylığı Recep Erol‘a Hicri Recep ayında tevdi edilmiştir.

29 sayısının Büyükçekmece için ne ifade ettiğini anlamak için 29 sayısıyla ilgili tarihten günümüze kadar yaşanan olaylara bakmamız lazım. Tarihteki örneklere bakarak çok açık bir şekilde görmekteyiz ki, 29 sayısı hem insanların hemde toplumların hayatına sirayet etmekte ve yön vermektedir, bunun en büyük örneklerinden biride Fatih Sultan Mehmet Han’ın hayatı ve İstanbul’un fethidir.

İstanbul bugüne kadar 28 defa kuşatılmıştır, 29 kuşatmada 29 mart 1432 tarihinde doğan Fatih Sultan Mehmet Han 29 Mayıs 1453 tarihinde istanbul’u fethetmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra 29 yıl padişahlık yapmış ve vefat etmiştir. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra 29 padişah daha göreve gelmiş ve Osmanlı imparatorluğu sonlanmıştır ve Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştur. Yani bir 29‘la başlayan süreç bir 29‘la son bulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir 29 dönemi başlamıştır ve devam etmektedir. 29 sayısı bir tamamlanma ve hüküm sayısıdır. Hasan Akgün dönemide bir 29‘la başlamış ve bir 29‘la son bulacaktır.

Bu işaretlerin her biri bir mesaj ve uyarı niteliğindedir, Yüce Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Kullarını bazen açık bazen gizli şifrelerle denemekte ve sınava tabi tutmaktadır. Bu tarz mesajları gören akıl sahipleri yaşanan her bir hadiseden ders çıkarmakta ve hayatlarına yön vermektedirler.

Yüce Allah (Bakara suresi 26 ) Ayette

Şüphesiz ki Allah, (kullarına doğru yolu göstermek için) bir sivrisineği, (hattâ küçüklük ve kıymetsizlikte) ondan da öte (daha aşağı) bir şeyi misâl getirmekten çekinmez. Ama îmân edenler, bunun Rablerinden (gelen) hak olduğunu hemen bilirler. İnkâr edenlere gelince: “Şimdi Allah, misâl olarak bununla neyi murâd etti?” derler. (Allah,) onunla birçok kimseyi dalâlete atar, birçok kimseyi de hidâyete erdirir. Fakat onunla ancak fâsıkları dalâlete düşürür.

Bu ayette çok açık bir şekilde Yüce Allah bizlere sivrisinekten çok daha küçük bir misalle örnek verebileceğini belirtmektedir. Oysa 29 sayısındaki ve diğer sayılardaki yaşanan tevafuklara baktığımızda Yüce Allah‘ın bizler için yüzlerce örnekle misaller getirdiğini görmekteyiz.

29 sayısı Yüce Allah’ın Türk ve İslam alemine bir Fetih hediyesidir ve bu sayı Türk ve İslam aleminin kader sayısı olmuştur.

Bu örneklerden yola çıkarak, şunu anlayabiliriz ki;

Büyükçekmecede yeni bir dönem başlamak üzeredir.

29 sayısı bir başlangıç ve bitiş bir tamamlanma sayısıdır. Nasıl ki Yıldızlar ve Gezegenler 29 dereceye ulaştıklarında ömrünü tamamlamadan az önce iyice parlar ve kalan tüm enerjisini ortaya çıkarırlar.

Yani yıldızlar 29 dereceye ulaştığında önce enerji olarak en yüksek seviyeye çıkar, tüm ışıklarını yansıtır ve sonrada ölürler. İşte tamda Büyükçekmecede şuan bu süreç yaşanmaktadır.

Artık Büyükçekmecede değişim vakti gelmiştir.

Hasan Akgün’ün yıldızı sönmek üzeredir ve 29 yıllık iktidar süresini tamamlamıştır ve ona verilen sürenin sonuna gelmiştir. Bu 29 yıllık süre zarfında yapmış olduğu iyi veya kötü her ne varsa mükafatını katbe kat alma süreci artık onun için başlamıştır.

29’un Hükmü ile Hasan Akgün dönemi kapanacaktır…

Büyükçekmece için yeni bir Fetih dönemi Recep Erol ile başlayacaktır…

İnanıyorum ki;

Büyükçekmece’de 29’un Hükmü tecelli edecek ve Recep Erol Büyükçekmece Belediye Başkanı olacaktır…

Ne Yapsalar Boş Göklerden Gelen Bir Karar Vardır…

Ayrıntılı Bilgi İçin…
www.29mucizesi.com

Hasan Akgün 29 yıl 10 aydır Belediye Başkanıdır 30 yıl dolmadan görevini tamamlayacak ve görevini teslim edecektir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
şanlıurfa urfa